FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

Programmet går over tre år, med nye deltakere hvert år. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke nyutdannede filmskaperes kobling til bransjen. Deltakere søker seg inn i programmet med en idé til en spillefilm eller dramaserie. Gjennom fem regionale utvik­lingslaboratorier og individuell veiledning skal deltakerne utvikle og produsere en kortfilm som tar utgangspunkt i ideen teamet søkte seg inn med. 

Utviklingen og produksjonen av kortfilmen skal brukes som et verktøy for å rendyrke filmskapernes stemme og visjon, samt at den kan vises på nasjonale og internasjonale festivaler. Sammen med en egenutviklet pitch skal kortfilmen også brukes som en døråpner overfor bransjeaktører og samarbeidspartnere frem mot finansiering, utvikling og produksjon av spillefilm eller dramaserie. Ved å sette tydelig fokus på nye stemmer og ideer innen norsk film skal FilmLab bidra til at de største talentene får en plattform for videreutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

På bildet: Regissørene Petter Holmsen og Ingrid Stenersen i gang med opptak på kortfilmen "Drama - en komedie". Foto: Lillian Julsvik/Friland produksjon AS

Private bidragsytere
• Bergesenstiftelsen
• Nordisk Filmfond
• Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

For mer informasjon, kontakt Anders Rudolph.

Info
Sjanger Film og spill
Område Tromsø/Trondheim/Akershus
Vedtatt 2015
Periode 2016–2019
Finansiering
Talent Norges tildeling 3 millioner NOK
Private bidragsytere 3,2 millioner NOK
Total støtte 6,2 millioner NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga
19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg
11. august 2022

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent

"Tilgangen til Talent Norge sitt nettverk har senket terskelen for å knytte kontakter på tvers av ulike felt."

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent