Nivå 1: Lanseringsprogrammet Opptakt

Lanseringsprogrammet Opptakt skal være skreddersydd for den enkelte programdeltaker. Hovedhensikten er å gi et tilbud til de aller største talentene, til de som kan vise til store kunstneriske ambisjoner og til modent dirigentfaglig håndverk som gjør kandidaten i stand til å realisere sine kunstneriske visjoner.

Lanseringsprogrammet Opptakt er det øverste nivået i Dirigentløftet. Hensikten er videre å utvikle vedkommendes karriere og kunstneriske integritet. Arbeidsformen i Opptakt skal hovedsakelig være individuell.

Veiledere til disse prosjektene vil være høyt kvalifiserte og anerkjente dirigenter og dirigentpedagoger fra både inn- og utland. Faglig råd forhåndsgodkjenner alle veiledere. Programmet tar inn én eller maksimum to dirigenter per år.

I lanseringsprogrammet skal programdeltakeren få tilbud om praksis – både konserter og mesterklasser – med landets profesjonelle orkestre. Aktivitetene i Opptakt skal være karriereutviklende for deltakeren og repertoaret skal tilpasses den enkelte deltakers spesialkompetanse og profil og skal bidra til å både styrke dirigentens identitet, omdømme og karriereutvikling.

Opptakt er et tilbud til de dirigenter som allerede har høyt utviklede kunstnerisk, musikkfaglig og dirigentfaglig kompetanse og som er klare for karriereutvikling og lansering. Øvre aldersgrense er 35 år.

Følg med i Talent Norges kalender for kommende arrangementer om Opptakt.