Nivå 2: Dirigentforum

Praksisorkesterprogrammet Dirigentforum er rettet mot musikere eller dirigentstudenter som er i utvikling og som allerede kan vise til et høyt dirigentfaglig nivå og kunstnerisk potensiale.

Deltakerne i Dirigentforum velges ut utelukkende basert på kunstneriske, musikalske og dirigentfaglige evner. Det er ingen krav til formell utdanning. Øvre aldersgrense ved søknad er 30 år.

Programmet har inntil 10 plasser og det avholdes opptaksprøver årlig. Man tas opp for en periode på to år. Søkere må levere søknad med CV, motivasjonsbrev og videoopptak av egen dirigering. Aktuelle kandidater inviteres til prøvedirigering. Opptaksprøvene skjer om våren, med oppstart påfølgende sesong.

Deltakerne forventes å prioritere deltakelse i Dirigentforum foran andre aktiviteter og de forventes også å stille meget godt forberedt til alle prosjekter, med klare kunstneriske intensjoner og med grundig innstudert repertoar.

Deltakerne i programmet får tilgang til mesterklasser med et profesjonelt praksisorkester seks helger per år. Gruppeledere i orkestret vil være erfarne og etablerte orkestermusikere som vil bidra med konstruktive og kalibrerende tilbakemeldinger til deltakerne.Deltakerne kan bli invitert til ulike kurs og tilbud i samarbeid med Dirigentløftets øvrige samarbeidspartnere.

Veiledere i Dirigentforum leies inn fra prosjekt til prosjekt og vil være høyt kvalifiserte og anerkjente dirigenter og dirigentpedagoger fra både inn- og utland. Faglig råd skal forhåndsgodkjenne alle veiledere.

Repertoaret vil være orientert mot orkesterlitteraturens kjernerepertoar, og skal dessuten omfatte norsk musikk.

Følg med i Talent Norges kalender for kommende Dirigentforum.