Nivå 3: Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter operasjonaliseres ved Barratt Due musikkinstitutt.

Programmet har åtte plasser og er et tilbud til ungdom fra hele Norge. Målgruppen er unge talenter som er motivert til å bruke tid - både i samlinger og i forberedelsene til disse - dyrke og utvikle sin dirigentkompetanse. De fleste deltakerne i dette programmet er i alderen 16 til 22 år.

Deltakerne får tilgang til seks helgebaserte samlinger per år der de får dirigere et sammensatt orkester bestående av en blanding av profesjonelle musikere og utvalgte musikkstudenter. Veiledere ved dette programmet er Alf Årdal og Eivind Aadland.

Det tas årlig opp deltakere etter søknad til programmet. Opptak skjer om våren/sommeren, med oppstart påfølgende sesong. Repertoaret i Unge dirigenter skal være sterkt orientert mot kjernerepertoaret i orkesterlitteraturen. Norsk repertoar skal være representert.

Les mer her.

Foto: Barratt Due