Om eliteprogrammet

Satsingen ser talentutvikling i et helhetlig løp og inkluderer et nasjonalt talentprogram på toppnivå for særskilt talentfulle dirigenter som ønsker å satse på en profesjonell karriere. Toppsatsingen skreddersys med eget øvingsprogram, mentor og mesterklasser.

Eliteprogrammet er delt inn i tre nivåer, hvor lanseringsprogrammet Opptakt er det øverste nivået.

1. Lanseringsprogrammet Opptakt
2. Praksisorkesterprogrammet Dirigentforum
3. Talentutviklingsprogrammet 

Lanseringsprogrammet Opptakt er skreddersydd til den enkelte deltaker og skal ta utgangspunkt i talentets egen identitet og faglige profil. Hovedhensikten er å utvikle karriere og kunstnerisk integritet. Oppfølgingen i Opptakt er i all hovedsak individuell. 

Talentutviklingsprogrammet og praksisorkesterprogrammet Dirigentforum dreier seg først og fremst om utvikling og læring i trygge rammer, men samtidig med høye faglige muligheter og ambisjoner. I disse nivåene er mesterklasser/ gruppeundervisning den vanligste arbeidsformen.

Alle programdeltakerne i eliteprogrammet velges ut av Faglig råd.